Kim Hinrich
Borgerinddragelse

Mere Borgerinddragelse

I Nye Borgerlige mener vi at politikerne skal bestemme mindre. Danskerne skal bestemme meget mere selv.

Beslutningerne skal være så tæt på borgeren som muligt; helt optimalt hos borgeren selv.

 

I Gribskov kommune har vi i den seneste valgperiode set alt for mange sager, hvor byrådet har truffet beslutninger hen over hovederne på borgerne.

Navnlig i det seneste år har vi været vidne til sager i forbindelse med den seneste Kommuneplan, hvor byrådet med snævert flertal har besluttet, eller forsøgt at beslutte, ting som drastisk griber ind i borgernes hverdag.

 

I Ramløse ville man ændre grundlæggende på området ved at bygge tæt og i 2 ½ etager (8 meter) uden at spørge borgerne inden man fremlagde det i kommuneplanen.

 

I Gilleleje ville man ændre på centergrænsen for byen uden at spørge borgerne inden man fremlagde det i kommuneplanen.

 

I Dronningmølle ville man bygge et 4 etagers højt hotellejlighedskompleks op til et fredet område uden at sprøger borgerne. Samtidig ændrede man et grundlæggende ord i kommuneplanen uden at spørge borgerne.

 

Det vil vi ikke være med til i Nye Borgerlig.

 

Beslutninger skal tages så tæt på borgerne som muligt og gerne af borgerne selv. Dette er med til at gøre borgerne til gode ambassadører for deres lokalsamfund.

 

Derfor vil vi som det første  foreslå følgende i det nye byråd:

 

  • Flere bindende kommunale folkeafstemninger i forbindelse med kommuneplaner, større anlægsprojekter, byfornyelser eller restureringer.
    Kulturelle tilbud bør kun understøttes af kommunale skattekroner, hvis der er efterspørgsel på det. Derfor bør ekstra støtte til kulturelle projekter gøres til emne for lokale afstemninger.

 

  • Vi skal udarbejde helhedsplaner for vores lokalsamfund i samarbejde med de lokale borgere og erhvervslivet.

 

  • I alle større byggesager skal kommunens medarbejdere ud og se på området og hører de lokale borger og det lokale erhvervsliv.

 

  • I gangværende byggerier stoppes, så vi kan få undersøgt om det er i borgerne og erhvervslivets interesse at fortsætte.

 

Alt dette mener vi i Nye Borgerlige skal være med til at bringe borgerne og erhvervslivet tættere på politikerne.