Kim Hinrich
Ansvarlig økonomisk politik

Gribskov kommune skal føre en ansvarlig økonomisk politik

Grundlæggende har Gribskov kommune en sund økonomi med et budget på kr. 2.9 milliarder. Desværre påtvinges kommen en årlig udligning på kr. 360 millioner (14% af det årlige budget).

 

Det betyder at hver eneste borger (41.213 indbyggere) i Gribskov Kommune skal aflevere kr. 8.735 af egne skattemidler til andre kommuner årligt.
Penge som enten burde været blevet i borgerens egen lomme, eller benyttet til kernevelfærd i Gribskov Kommune.

 

Det er vi desværre ikke selv herre over.

 

Konsekvensen af dette røveri er, at vi kommunalpolitisk må stille større krav til effektiv drift af kommunen, samt hvor tung kommunens administration kan være.

 

Igennem den sidste valgperiode har flertallet desværre ikke formået at efterleve dette.

 

Tværtimod har man hævet skatterne med 0,8% samt øget brugerbetalingen på institutionsområdet.

 

I Nye Borgerlige har vi en ambition om at sænke skattetrykket i Gribskov kommune.

 

Vi mener at skattetrykket i Gribskov kommune i første omgang bør sænkes til gennemsnittet for Nordsjælland, dvs. med 0,8% point, som var det, det nuværende byråd hævet skatterne med i 2019.

Det vil give den gennemsnitlige borger i Gribskov godt 1.600,- kr. mere til privatforbrug som kan bruges i mange af kommunens butikker m.m.

 

I Nye Borgerlige vil vi arbejde for at gældsbyrden i Gribskov kommune nedbringes og den kommende år række.

I de kommende år er der afsat over 65 millioner kr. om året til gældsafvikling og renter, heraf er de ca. 11 millioner renter på gæld.


I 2020 havde Gribskov kommune en samlet gæld på ca. 840 mill. kr. eller godt 20.000 kr. per indbygger. – Det er en stigning på ikke mindre end 2.500 kr. per indbygger (0-100 år) i forhold til 2019.

 

I Nye Borgerlige vil vi stoppe yderligere gældsætning af borgerne i Gribskov.

 

Det indebærer at vi vil stop for alle ikke nødvendige anlægsinvesteringer i den kommende periode, så vi indenfor en overskuelig årrække kan blive gældsfrie.

 

En afvikling af omkostningerne til gældsafvikling og renter vil svare til at vi kunne sænke skatten med ca. 0,8%.

 

Vi vil i Nye Borgerlige arbejde for at vi får en centraladministration, som på den mest effektive måde administrer borgernes penge, så vi kan få frit gjort midler til andre områder i kommunen, herunder også en lavere skat for kommunens borgere.


Ifølge beregninger fra CEPOS, så kunne kommunen, have sparet 595 kr. pr. borger på administrationen i 2020. – Det svarer til en besparelse på ca. 25,0 mill. kr.

Borgernes penge skal ikke gå til unødig bureaukrati og central administration, men til kernevelfærd.

 

Vi bør generelt give større frihed til de enkelte institutioner i kommunen, så vi derigennem minimere den centrale styring og kontrol.

 

Kigger man til Fredensborg kommune, så har de, de seneste 3 år brug ca. 77 mill. kr. mindre på Central ledelse og administration i forhold til Gribskov (med stort set samme indbygger tal).

 

Der er derfor stærkt behov for, at alle kommuner får indarbejdet en kultur, hvor man erkender, at man kan blive endnu bedre ved at tage ved lære af andre kommuner.

 

Væk skal den immuniserende tanke om, at “vi er noget helt særligt” og “derfor kan vi ikke lære af andre” og væk skal den sårede stolthed over, at andre gør det bedre. Naturligvis kan man altid blive bedre, og naturligvis er der mulighed for at lære af andre.

 

Hvis to kommuner gør tingene forskelligt, er der grund til at undersøge, om ens egen tilgang og proces er den rette.

 

Det kræver en kulturændring i byråd og administration, men det skal der til. Borgerne skal have den bedst mulige behandling og de bedst tænkelige tilbud til det lavest mulige skattetryk.