Kim Hinrich
Frihed til at vælge

Frihed til at vælge skoler, plejehjem og dagtilbud

Friheden skal tilbage til de mennesker, der har ansvaret for omsorgen for børnene og de ældre. Flere friplejehjem og mere frihed til den enkelte skole og daginstitution vil give mere kvalitet.

 

Vi skal have mere borgerinddragelse i det kommunale styre.

Rigtig mange beslutninger bliver i dag truffet uden, at have borgerne med på råd.

 

Derfor vil jeg have, at det nye byråd nedsætter udvalg med borgere, så deres råd og vejledning kan bruges til at forbedre de forskellige kommunale tilbud, bl.a. indenfor plejehjem/hjemmepleje.

 

Politikerne skal bestemme mindre – danskerne skal bestemme meget mere selv.