Kim Hinrich
Økonomi i Gribskov kommune

Økonomisk politik i Gribskov


Økonomi i Gribskov kommune

For alt for mange politikere er det nemmere ukritisk at bruge borgernes penge.

I Nye Borgerlige vil vi:

  • Sænk kommuneskatten
  • Nedbrig kommunes gæld

Udligning:

Grundlæggende har Gribskov kommune en sund økonomi med et budget på kr. 2.6 milliarder. Desværre påtvinges kommen en årlig udligning på kr. 360 millioner (14% af det årlige budget), en forøgelse fra seneste udligningsreform på årligt kr. 2.7 millioner.

 

Det betyder at hver eneste borger (41.213 indbyggere) i Gribskov Kommune skal aflevere kr. 8.735 af egne skattemidler til andre kommuner årligt; penge der burde være enten blevet i borgerens egen lomme, eller benyttet til kernevelfærd i Gribskov Kommune.

 

Det er vi desværre ikke selv herre over. Konsekvensen af dette røveri er at vi kommunalpolitisk må stille større krav til effektiv drift af kommunen, samt hvor tung kommunens administration kan være.

 

Gør vi ikke det, koster det på kontoen af kerneydelser kommunen skal kunne levere til borgerne, og det er borgerne allerede opmærksomme på er tilfældet.


Skattetryk:

I Nye Borgerlige har vi en ambition om at sænke skattetrykket, ikke kun på landsplan men også kommunalt.


Derfor mener vi at skattetrykket i Gribskov kommune i første omgang bør sænkes til gennemsnittet for Nordsjælland, dvs. med 0,7% point, som er det det nuværende byråd hævet skatterne med i 2019.

 

Det vil give den gennemsnitlige borger i Gribskov godt 1.600,- kr. mere til privatforbrug som kan bruges i mange af kommunens butikker m.m.

Gæld:

I Nye Borgerlige vil vi arbejde for at gældsbyrden i Gribskov kommune nedbringes og den kommende år række.

 

I de kommende år er der afsat over 60 millioner kr. om året til gældsafvikling og renter, heraf er de ca. 11 millioner renter på gæld.

 

Den samlede gæld løb i 2019 op i godt 760 millioner kr., det svarer til ca. 35% af vores egenkapital.

Og vi bliver stadig ved med at optage ny gæld.

 

I Nye Borgerlige vil vi stoppe yderligere gældsætning af kommunen. Det indebærer at vi vil stop for alle ikke nødvendige anlægsinvesteringer i den kommende periode, så vi indenfor en overskuelig årrække kan blive gældsfrie.

 

En afvikling af omkostningerne til gældsafvikling og renter vil svare til at vi kunne sænke skatten med ca. 0,8%.


Central ledelse & administration:

Ifølge beregninger fra tænketanken CEPOS, så kunne Gribskov Kommune have sparet 594 kr. pr. borger på administrationsomkostninger i 2020. – Det ville have sparet kommunen for over 24,4 mill. kr.

 

I Nye Borgerlige vil vi gennemgå dette merforbrug, så de knappe midler der er til rådighed faktisk ender op i en service til borgerne uden konstante takstforhøjelser.

 

Vi skal have en centraladministration som på den mest effektive måde administrer borgernes penge, så vi kan få fritgjort midler til andre områder i kommunen, herunder også en lavere skat for kommunens borgere.