Kim Hinrich
Erhverv & Turisme

Erhverv & Turisme i Gribskov

Vi skal have tiltrukket nye virksomheder og arbejdspladser til kommunen. Ikke afvikle dem.


Gribskov ligger i dag som nr. 90 ud af alle kommuner, når man ser på DI´s rapport for 2020 i forbindelse med kommunens service niveau.


Det kan vi ikke være bekendt overfor vores virksomheder som skaber arbejdspladser og tjener penge hjem til kommunen.


Det skal vi gøre bedre!!


Lange sagsbehandlingstider og lange køér på vejen, har bl.a. har medført at SCT Transport flytter ud af kommunen. Denne beslutning har medført tab af arbejdspladser og skatteindtægter, som i 2019 var på næste 5,0 mill. kr.


Jeg vil derfor have at det nye byråd lægger en langsigtede erhvervsplan for Gribskov.


En plan som indeholder klare mål og tidsfrister, så det ikke bliver til tom snak.


En plan som skal målrettet arbejde med at forbedre kommunens service niveau og løft os ud af bunden og samtidig gøre Gribskov til en attraktiv kommune for både nye og eksisterende virksomheder.