Kim Hinrich
Lokalpolitik

Lokalpolitik i Gribskov

* Mere frihed til skoler, plejehjem og dagtilbud

Væk med snærende regler og bureaukrati. Friheden skal tilbage til de mennesker, der har ansvaret for omsorgen for børnene og de ældre. Flere friplejehjem og mere frihed til den enkelte skole og daginstitution vil give mere kvalitet.


* Stop for integrationsprojekter

Integration er et personligt ansvar - ikke en offentlig opgave. Der spildes på landsplan milliarder af kroner på integrationsprojekter til udlændinge. Det virker ikke. Danskernes skattepenge skal ikke spildes på fråds og projektemageri.


* Flere bindende folkeafstemninger

Mindre kommune - mere menneske. Politikere og forvaltning skal i langt højere grad tvinges til at lytte til danskerne.

Bindende folkeafstemninger om lokalt vigtige sager vil give et frisk pust til nærdemokratiet og styrke folkestyret.Her vi løbende komme mere om hvad vi i Nye Borgerlige gerne vil i det kommende byråd.