Kim Hinrich
Sundhedspolitik

Sundhedspolitik

  • Lige adgang for alle uden brugerbetaling
  • Flere sygehuse i nærområderne
  • Decentralisering
  • Større fokus på lægefaglighed
  • Udvidet frit valg af private tilbud
  • Styrket psykiatri

Sundhedsvæsenet er til for borgerne

Opgaverne skal løses bedst muligt og billigst muligt, men sundhedsvæsnet er ikke en forretning, og det er heller ikke til for de ansatte. Det er til for borgerne.


Lige adgang til sundhed

Nye Borgerlige anser det for en kerneopgave i velfærdssamfundet, at alle danskere har lige adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet. Når danskerne betaler halvdelen af deres løn i skat, skal der ikke indføres brugerbetaling.


Decentralisering

Nye Borgerlige går ind for decentralisering og en mere borgernær offentlig sektor. Det gælder også for sundhedsvæsenet, hvor årtiers centralisering og DJØFisering har gjort sundhedssystemet ufleksibelt, dyrt og bureaukratisk.


De seneste 10 år er der lukket rigtig mange lokale sygehuse. Angiveligt for at spare ressourcer, men patienter og pårørende har betalt prisen. Nye Borgerlige vil genåbne lokale sygehuse for behandling af enkle lidelser, der ikke kræver specialiserede afdelinger.


Flere ressourcer

Der bliver flere ældre patienter i de kommende år. Medicinen bliver bedre og dyrere. Der kommer nye behandlingsmetoder.


Det peger alt sammen i retning af, at sundhedsvæsenet skal have tilført flere ressourcer hvert år så langt, vi kan se ud i fremtiden.


For at kunne levere sundhed i topklasse til alle danskere i fremtiden er det derfor tvingende nødvendigt, at enhver regering fører en vækstorienteret politik, som gør Danmark rigere, ellers vil regningen skulle betales ved at skære andre steder i den offentlige sektor.


Specialer på supersygehuse

Det var rigtigt at samle specialerne på større sygehuse. Det har givet et løft i kvaliteten og øget det faglige niveau til gavn for patienterne.  Danskerne har ikke noget imod at skulle rejse langt for at få den bedste behandling mod en livstruende sygdom.


Udbygningen af specialerne og styrkelsen af

universitetshospitalerne skal fortsætte, så danske patienter altid kan være sikre på at få den bedste, nyeste og mest effektive behandling, når man fejler noget alvorligt.


Fokus på lægefagligheden

DJØF-laget i sundhedssektoren har taget magten. Nye Borgerlige vil have de sundhedsfaglige kompetencer tilbage ved rorpinden i sundhedssektoren.


DJØF’iseringen har medført, at lægen i dag har mindre tid til patienterne og bruger en stigende del af sin arbejdstid bag en computerskærm og på at være sin egen sekretær.


I fremtiden bør DJØF’ernes rolle reduceres til at betjene det sundhedsfaglige personale ikke til at dirigere rundt med dem. Patienten er vigtigere end regnearket.

Flere af de rigtige kompetencer

Kvalitet kræver det rigtigt uddannede personale, og at personalet får mulighed for at bringe deres kompetencer i spil.


For eksempel handler ambulancetjeneste i dag sig ikke kun om at komme hurtigt frem, men også om at redderne skal kunne begynde behandlingen på stedet og sørge for, at patienten kommer til det rigtige sygehus.


Flere uddannede paramedicinere og flere lægeambulancer bemandet med læger med tilpas brede kompetenceområder vil kunne give et kvalitetsløft og sikre større overlevelse for patienterne.


Det samme gør sig gældende for personalet på sygehusene. Sygeplejersker skal kunne bringe deres kompetencer i spil i samarbejde med lægerne. Bureaukrati og stive regler styrer i dag sygehusene – ikke til gavn for patienterne. Kun til gavn for DJØF-laget i administrationen.


Innovation og effektivitet

De private sundhedstilbud er ofte mere innovative, mere imødekommende over for patienternes behov og tilmed billigere end de offentlige.


Vi skal fortsat betale solidarisk for vores sundhed over skatten, men det behøver ikke nødvendigvis at være en offentlig klinik eller hospital der leverer behandlingen.


Konkurrencen fra private sundhedsudbydere vil hjælpe til at fremme effektivitet og innovation i den offentlige del af sundhedsvæsenet.


Derfor ønsker Nye Borgerlige en større grad af frit valg for patienterne mellem et privat og et offentligt tilbud.


Psykiatri

Der er nedlagt for mange psykiatriske sengepladser og andre behandlingstilbud på området. Eksempelvis dag- og ambulatoriebehandling. Der skal etableres flere døgnsengepladser, og der skal sikres tilstedeværelsen af fagligt velkvalificeret personale, så den rette behandling kan tilbydes. Dette gælder børn og unge såvel som voksne patienter.


Samarbejdet med de pårørende er vigtigt. De bør tilbydes støtte, vejledning og undervisning


Patienter med psykiatriske lidelser har ofte svært ved at følge behandling i det almindelige system, derfor skal der skabes en øget faglig opmærksomhed omkring eventuelle somatiske behandlingskrævende tilstande hos psykiatriske patienter. De er alt for ofte udiagnisticerede og dermed ikke behandlede.


Familielægerne

Lægemanglen i yderområderne skal afhjælpes ført og fremmest gennem positive incitamenter i form af bedre lønpakker og bedre arbejdsforhold.


Nye Borgerlige vender sig imod tanken om at tvinge nyuddannede læger til yderområderne. Det vil hverken være til gavn for patienterne eller for rekrutteringen til lægestudiet.


Uddannelse

Sundhedsvæsenet vil få brug for mere personale i fremtiden. Der bør derfor oprettes flere uddannelsespladser til både læger og sygeplejersker.


Det er dog vigtigt, at der ikke gås på kompromis med de faglige krav til uddannelserne. Et sundhedssystem bliver aldrig bedre end de mennesker, der arbejder i det.


Danske værdier

Personalet skal ikke bære religiøs hovedbeklædning i arbejdstiden. Patienterne skal tilbydes dansk mad, og halal-slagtet kød skal ikke være på menuen.