Kim Hinrich
Socialpolitik

Socialpolitik

  • Formynderi og regelstyring skal afskaffes. Jobcentrene nedlægges
  • Syge og nedslidte skal have en førtidspension baseret på en lægefaglig vurdering
  • Førtidspensionsbeløbet skal hæves


I Danmark har vi et kulturelt og værdimæssigt fællesskab, der er bygget op gennem generationer. Her er det ikke staten, men værdifællesskabet der tilskynder os at hjælpe de syge, de ældre og de mest udsatte borgere. Et fællesskab, der binder os sammen som danskere. Danmark er et samfund, hvor vi også i fremtiden skal kunne sikre, at de der har mest behov for hjælp, får den. Et samfund med respekt for det enkelte individ. Et samfund, hvor pengene følger den enkelte dansker. Et samfund med mindre stat og mere menneske.

Hjemløse – Vi skal værne om de mest udsatte

I Nye Borgerlige vil vi sikre, at samfundet værner om de mest udsatte. Det er det, vi kalder borgerlig solidaritet. Ingen danskere skal ufrivilligt bo på gaden. Vi skal sikre en koordineret indsats med indkvartering i en bolig som første prioritet. Der skal være en indgang til den samlede indsats, uanset om det er misbrug, en psykiatrisk diagnose eller en helt tredje problematik.


Den udsatte dansker skal kun have en person at forholde sig til, og pengene skal følge den enkelte. Herved sikrer vi en ensartet og retfærdig behandling, uanset hvilken kommune borgeren bosætter sig i. Vi vil sikre, at penge til hjemløseindsatsen går direkte til de hjemløse og ikke til projektmageri. Vi skal også sikre, at herberger er selvejende og ikke kommunale. De skal kunne levere kvalitet i respekt for de danskere, der benytter dem.


Vi skal respektere de hjemløses ret til det gode liv. Samfundet skal ikke definere det gode liv. Det skal den enkelte selv. Derfor skal vi også respektere de danskere, der ønsker at bo på gaden. Her skal vi sikre at de, når og hvis de ønsker det, kan få midlertidigt tag over hovedet.


Politikernes zoneforbud rammer danskere. Det skal vi ikke tillade. Danske hjemløse skal ikke lide under, at udenlandske hjemløse skaber utryghed. Vi skal differentiere og sikre, at retten til at bo i det fri i Danmark, knyttes til det danske statsborgerskab.


Misbrug – Vi skal hjælpe dem, der ønsker hjælp

Årsagerne til misbrug kan være mange. I Nye Borgerlige mener vi, det er vigtigt, at danskere der ønsker hjælp til at komme ud af et misbrug, får det. Respekten for individet må stå først, og hjælpen baseres på det enkelte menneskes ønske og behov.
Vi tror på civilsamfundet, netværket og familiens betydning for de danskere, der ønsker at komme ud af et misbrug. Omsorg, nærhed, støtte og hjælp skal være de forundt, der ikke kan klare det selv. Hvis netværk og familie ikke kan, må samfundet træde til og hjælpe. Ingen skal tabes, glemmes eller efterlades til sig selv, hvis de ønsker hjælp.

Jobcentrene skal nedlægges

Vi vil nedlægge jobcentrene. Er man for syg eller nedslidt til at arbejde, skal man kunne få en førtidspension baseret på en lægefaglig vurdering. Syge og nedslidte skal ikke kostes rundt i systemet af sagsbehandlere men kunne leve et værdigt liv i økonomisk tryghed. Derfor vil vi hæve førtidspensionbeløbet.


Udsatte børn og unge – Vi skal hjælpe tidligt og effektivt

I Nye Borgerlige mener vi, at det er vigtigt at sikre en hurtig og koordineret indsats for udsatte børn og unge. Der kan være mange årsager til, at et barn eller en ung er udsat. Derfor skal vi som samfund selvfølgelig hjælpe så tidligt og så effektivt som muligt – med mindst mulig indgriben.


Psykiatri – Vi skal styrke psykiatrien

Hvis man er syg i sjælen, skal man kunne regne med samfundets hjælp og støtte. I Nye Borgerlige vil vi styrke psykiatrien. Politikerne har nedlagt mange psykiatriske sengepladser. Det forårsager, at nogle udskrives og ikke kan klare sig selv. I Danmark hjælper vi hinanden, og vi tager ansvar for de danskere, der ikke kan selv. Vi har derfor en forpligtelse til at sikre syge danskere hjælp og lindring – uanset om sygdommen er på krop eller sjæl.


Handikappede – Alle danskere skal kunne leve et værdigt liv

I Nye Borgerlige mener vi, at alle danskere fortjener et værdigt liv. Det gælder også dem, der er født med et handikap, eller har fået en diagnose stillet. Pengene skal følge den enkelte dansker, så man sikres de samme vilkår, uanset hvilken kommune man er tilknyttet. Danskere med fysisk handikap eller en diagnose skal sikres hjælp og støtte baseret på en lægefaglig vurdering.