Kim Hinrich
Økonomisk politik

Mindre Stat – Mere Menneske

Nye Borgerlige fremlægger en samlet økonomisk plan for Danmark, som vil:

 • Sænke skattetrykket markant,
 • Reducere marginalbeskatningen til 38%
 • Fjerner og reducerer en række afgifter
 • Forenkle skattesystemet kraftigt
 • Løfte den private beskæftigelse med 100.000 personer
 • Gøre den private sektor større
 • Gøre den offentlige sektor mindre
 • Øge den økonomiske vækst

Vi kalder det:

Mindre Stat – Mere Menneske

Politikerne skal bestemme meget mindre

Nye Borgerliges økonomiske plan sænker skattetrykket med 10 procent, gør den offentlige sektor mindre og den private større.


Den offentlige sektor skal være mindre, fordi politikerne efterhånden bestemmer alt, alt for meget. Vi vil have færre love og regler, mindre formynderi, mindre ensretning og mindre kontrol.


Og vi vil væk fra den stadige centralisering, som flytter både indflydelse, job og penge væk fra lokalsamfundene. Alting er nærmest blevet centraliseret i de senere år – kommuner, skoler, sygehuse, politi og domstole. Den offentlige service er ikke blevet bedre og billigere.
Tværtimod.


Der er til gengæld kommet mange flere DJØF’ere ind på kontorerne. I forhold til 2001, da Anders Fogh blev statsminister, sidder der i dag i stedet for fire DJØF’ere på et kontor, syv DJØF’ere til at løse den samme opgave.


Den udvikling vil Nye Borgerlige vende. Det er helt galt.


Vi vil:

 • Decentralisere
 • Fjerne opgaver fra det offentlige
 • Forenkle regler og love
 • Afskaffe flere love, end man vedtager


100.000 ekstra jobs i det private

Nye Borgerlige afskaffer en række afgifter og dermed også det bøvl og bureaukrati, som er forbundet med opkrævningen for både virksomheder og myndigheder.


Den økonomiske plan vil øge arbejdsudbuddet med mindst 100.000 fuldtidspersoner, som fortrinsvis vil finde ansættelse i den private sektor.


Erhvervslivets konkurrencefordele overfor udlandet vil blive stærkt forbedret gennem afskaffelse af selskabsskat og sænkning af de høje personskatter. Til gengæld vil den statslige favorisering af udvalgte brancher stoppe med afvikling af erhvervstilskud for 10. mia. kr.

Et enkelt skattesystem

Skattesystemet vil blive meget mere enkelt og muligt at administrere uden det ocean af fejl og skandaler, som har tegnet Skat i snart mange år.


For fremtiden vil der kun være tre skattesatser, som borgere og virksomheder skal huske:


 • Selskabsskat – 0 procent
 • Rente- og udbytteskat – 25 procent
 • Personskat – 38 procent


Desuden afskaffes en række afgifter og dermed også det bøvl og bureaukrati, som er forbundet med opkrævningen for både virksomheder og myndigheder.


Lav skat  – høj vækst

Nye Borgerliges økonomiske plan gør Danmark til et lavskatteland i stedet for et højskatteland, og Danmark til et højvækstland i stedet for et lavvækstland.  Det er en plan, der vil gøre danskerne rigere og friere.


Planen er overfinansieret med 15 mia. kroner. Det betyder, at der i alle år fremover vil være overskud på statens finanser.


Det vil give tryghed for fremtidens pensionister. Der er ikke længere noget ’hængekøje-problem’, og pensionisterne behøver ikke at frygte, at staten vil udhule pensionerne gennem øget beskatning og konfiskation af gevinster.


Udlændinge, der bidrager positivt

Ikke-vestlige indvandrere belastede i 2016 i følge Finansministeriet statskassen med med mere end 30 mia. kr. Ved at reservere offentlig forsørgelse til danske statsborgere og opgive den håbløse og nytteløse offentlige integrationsindsats og udvise de kriminelle udlændinge kan skatten sænkes markant.


Den øgede vækst gennem fjernelse af selskabskatten og de lavere personskatter og afgifter vil tiltrække udlændinge, der ønsker at arbejde og bidrage til det danske samfund.


Nye Borgerlige ønsker at Danmark skal kunne drage fordel af globaliseringen. derfor skal der være let adgang for udlændinge, der kan forsørge sig selv og bidrage til samfundet.


Betingelsen er, at udlændinge her i landet køber ind på vestlige værdier og ikke begår kriminalitet.