Kim Hinrich
EU-politik

EU-politik

  • Danmark ud af EU
  • Danske love skal altid have forrang
  • Mere frihandel med hele verden
  • En alliance med lande, der ønsker frihandel.