Kim Hinrich
Arbejdsmarkedspolitik

Arbejdsmarkedspolitik

  • Formynderi og regelstyring skal afskaffes. Jobcentrene nedlægges
  • Alle skal forsikre sig mod arbejdsløshed
  • En basisydelse uden modkrav giver incitament til selvforsørgelse
  • Lavere skat vil give en større gevinst ved at arbejde
  • Den danske model skal styrkes. Politikerne skal blande sig mindre

Opgør med formynderi og kontrol

Den danske velfærdsstat udvikler sig i en gal retning.


I stedet for at skabe tryghed og give frihed til danskerne kommer der flere og flere love og regler og mere kontrol. Beslutninger tages oppefra og centraliseres i stigende omfang.


Nye Borgerlige ønsker et samfund, hvor så mange som muligt forsørger sig selv, men hvor alle, der ikke kan, får hjælp af fællesskabet.


Vi ønsker et samfund med så lidt kontrol, formynderi og bureaukrati som muligt.


Nye Borgerlige vil ikke bruge pisk og tvang til at få flere i arbejde. Vi ønsker et samfund, hvor udbyttet af at gøre en indsats for at forsørge sig selv, belønnes, men hvor det også har økonomiske konsekvenser for den enkelte, hvis man ikke vil tage ansvar for sit eget liv.


Det bygger på et borgerligt menneskesyn med en positiv forventning til vores medmennesker om, at de allerfleste, der kan, gerne vil, men også en erkendelse af, at de, der godt kan, men ikke vil, ikke skal lukrere på andres arbejde.


Med frihed følger ansvar. Derfor skal man have pligt til at forsikre sig mod arbejdsløshed.

Garanti for effektiv jobformidling

Jobcentrene er ikke kendt for at skaffe jobs til de ledige. De er kendt for et ineffektivt system, der bygger på kontrol og formynderi og er præget af bureaukrati. De er et stjerneeksempel på DJØF’iseringen af den danske velfærdsstat.


Jobcentrene koster alene i administration mellem 3 og 4 milliarder kroner om året. Penge der er spildt. Nye Borgerlige vil lade pengene følge borgeren – også på dette område.


Er man ledig i mere end tre måneder, kan man få en voucher på 5.000 kroner til at købe sig professionel hjælp til at skaffe sig et job.


Vouchermodellen bygger på et princip om ’No cure – No pay’. Det vil sige, at den professionelle jobformidler først får udbetalt voucheren, når den arbejdsløse er kommet i arbejde og har tjent sin første månedsløn.


Nedlæggelsen af jobcentrene vil som en sidegevinst frigøre 7 – 9.000 mennesker til beskæftigelse i produktive jobs i den private sektor.