Kim Hinrich
Vi skal passe på vores naturværdier på en naturlig måde

Vi skal passe på vores naturværdier på en naturlig måde

8. november 2021

Jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at kæmpe mod indhegningen i Gribskov.


Det er dyre-uetisk, og afspærrer borgernes mulighed for at bruge området.

Indespærrede dyr er ikke vilde dyr.

 

Ifølge Miljøministeren bliver det ”et sted hvor naturen kan passe sig selv”.

Vi har masser af vild natur i dag. Gribskov har landets næststørste nationalpark, hvor 70% er udpeget til at beskytte truede, sjældne eller karakteristiske dyre- og plantearter.

 

Gribskov har Danmarks største vildtlevende bestand af dådyr.  Det kan vi være stolte af, og det skal vi ikke ødelægge.

 

Stenrev er helt klart den bedste løsning for kystsikring. Det holder evigt, og det skaber naturlige levesteder i havet, og øger biodiversiteten.

Stenrev er blevet kaldt havets oaser, og danner grundlag for liv hele vejen op gennem fødekæden.

En undersøgelse af et stenrev viste 163 forskellige arter af dyr.

 

Jeg har som dykker ofte været ved Hornbæk stenrev, som et af de eneste steder hvor der er noget spændende at se.

Så flere stenrev vil helt klart tiltrække flere dykkere og ”snorklende” badegæster.

 

Vi skal ikke have strandfodring da det kun holder en årrække op påvirker livet i havet negativt.

Hvis vi bruger 50 millioner nu, så skal vi bruge 50 millioner igen om ca. 5 år – altså 10 millioner årligt.

Det er ikke sund fornuft.