Kim Hinrich
Sæt plejehjemmene fri!

Sæt plejehjemmene fri!

2. november 2021

Hvem har de faglige kompetencer og erfaringer på plejehjemmene til at udvikle og styrke kvaliteten og plejen?

Det har de ude på de enkelte plejehjem.

 

Så hvorfor skal de alle være underlagt kommunens samme rigide ”kasse” systemer?

Jeg er overbevist om at de på plejehjemmene ligger inde med et stort uforløst potentiale.

Så lad os sætte dem fri, styrke deres selvstændighed og motivation, og give dem større arbejdsglæde, så vi kan løfte niveauet.

Giv dem lov til at gøre det de brænder for. Nemlig den bedste pleje, med mere nærvær og omsorg.  

 

Et friplejehjem er selvstyrende, og har derfor langt større handlefrihed til at optimere forholdene ud fra deres egne beboeres behov.

Bavne Ager, som er et af vores friplejehjem, har faste teams med både sundhedspersonale, pædagoger og terapeuter.

Det kan kun give en tryggere, bredere og bedre helhedspleje. De tilbyder også et alsidigt udvalg af aktiviteter, og beboerne bliver inddraget i de daglige arbejdsopgaver, så de føler sig inkluderet.

 

Friplejehjem er uden merudgift til beboerne og kommunen.

 

Så derfor vil jeg arbejde for at vi får omdannet flere af vores kommunale plejehjem til friplejehjem.

 

Så vi får flere valgmuligheder og en mere retfærdig og effektiv ældrepleje.