Kim Hinrich
Ældreomsorgen i Gribskov

Ældreomsorgen i Gribskov

31. august 2021

Vores ældreområde, har været en lang lappeløsning, siden man hjemtog plejeområdet.

 

For mig bør ældreområdet have topprioritet, da det er en del af kernevelfærden.

 

Vi skal i den kommende byrådsperiode have løst de udfordringer som der i dag er på området.

 

Når kommunen ikke yder en god og stabil service, er det især de borgere der har behov for hjælp det går ud over.

 

Det er vigtigt at vi har en værdig ældrepleje, hvor den ældre, selv kan vælge til og fra. Derfor skal pengene følge den ældre, så de opnår mere valgfrihed.

 

Vi skal have undersøgt hvad der er årsagen til det dårlige arbejdsmiljø, som bl.a. i 2020 har medført

et sygefravær på over 11% indenfor plejeområdet, som alene i 2020 kostede et merforbrug på over

15 millioner til vikarer.

Det jeg vil have undersøgt. Skyldes det dårlige ledelse, for højt arbejdspres eller manglende indflydelse på egen arbejdsdag?

 

Medarbejderne skal tages med på råd når det drejer sig om ældreområdet, da de ved hvad den enkelte borger har behov for i dagligdagen.

 

Hjemmepleje og hjemmehjælp bør organiseres i selvstyrende teams, som forankres i lokalmiljøet og med minimal kommunal indblanding. Det vi efter min vurdering give store forbedringer på brugertilfredshed og medarbejdertilfredshed.

 

Der skal fuld fokus på, at pengene altid anvendes absolut bedst muligt, til gavn for borgerne.

 

Kommunale plejehjem skal omdannes til selvejende institutioner og suppleres af flere friplejehjem

og private plejehjem, hvor ideer langt lettere og hurtigere kan omsættes til praktiske tiltag og bedre livskvalitet for beboerne.

 

Vi for at få løst problemerne fra bunden og ikke blot flere lappeløsninger indenfor ældrområdet.

 

Kim Hinrich

Spidskandidat for Nye Borgerlige i Gribskov