Kim Hinrich
Ældreomsorgen i Gribskov

Ældreomsorgen i Gribskov

19. august 2021

Vores ældreområde, har været en lang lappeløsning, siden man hjemtog plejeområdet.


I Nye Borgerlige mener vi at ældreområdet bør have topprioritet, da det er en del af kernevelfærden
- dette er også en af mine mærkesager.


Vi skal i den kommende byrådsperiode have løst de udfordringer som der i dag er på området.
Når kommunen ikke yder en god og stabil service, er det især de borgere der har behov for hjælp det
går ud over.


Jeg vil derfor arbejde, for en værdig ældrepleje, hvor den ældre, selv kan vælge til og fra. Derfor skal
pengene følge den ældre, så de opnår mere valgfrihed.


Vi skal have undersøgt hvad der er årsagen til det dårlige arbejdsmiljø, som bl.a. i 2020 har medført
et sygefravær på over 11% indenfor plejeområdet, som alene i 2020 kostede et merforbrug på over
15 millioner til vikarer.


Det jeg vil have undersøgt. Skyldes det dårlige ledelse, for højt arbejdspres eller manglende
indflydelse på egen arbejdsdag?


Medarbejderene skal tages med på råd når det drejer sig om ældreområdet, da de ved hvad den
enkelte borger har behov for i dagligdagen.


Hjemmepleje og hjemmehjælp bør organiseres i selvstyrende teams, som forankres i lokalmiljøet og
med minimal kommunal indblanding. Det vi efter min vurdering give store forbedringer på
brugertilfredshed og medarbejdertilfredshed.


Der skal fuld fokus på, at pengene altid anvendes absolut bedst muligt, til gavn for borgerne.


Kommunale plejehjem skal omdannes til selvejende institutioner og suppleres af flere friplejehjem
og private plejehjem, hvor ideer langt lettere og hurtigere kan omsættes til praktiske tiltag og bedre
livskvalitet for beboerne.


I Nye Borgerlige brænder vi for at få løst problemerne fra bunden og ikke blot flere lappeløsninger.
Jeg vil derfor være vælgernes garant for at vi få løst de udfordringer som vi står overfor bl.a.
indenfor ældreområdet.


Kim Hinrich
Spidskandidat for Nye Borgerlige i Gribskov