Kim Hinrich
4 vigtige områder

16. september 2021

4 vigtige områder

Jeg er en 58 år, har 3 voksne drenge og gift med Lotte som har en voksen datter.
Bosiddende i Ramløse siden 1989.


Til daglig arbejder jeg som Salgs- & divisionschef i en international handelsvirksomhed i
København.


Økonomi:
Byrådet har de senest år, ført en uansvarlig politik, der har kostet borgerne mange penge,
og givet en dårligere service.


Det har medført stigende skatter og øget brugerbetaling på daginstitutionsområdet.
Jeg vil have at vi bruger borgernes penge med respekt.


Jeg vil have vi skal stopper yderligere gældsætning af kommunen, hvilket indebærer, at vi
skal stoppe for alle ikke nødvendige anlægsinvesteringer i den kommende periode, så vi
indenfor en overskuelig årrække kan blive gældsfrie.


Borgerinddragelse:
I Gribskov kommune har vi i den seneste valgperiode set alt for mange sager, hvor byrådet har
truffet beslutninger hen over hovederne på borgerne.


Navnlig i det seneste år har vi været vidne til sager i forbindelse med den seneste Kommuneplan,
hvor byrådet med snævert flertal har besluttet, eller forsøgt at beslutte, ting som drastisk griber ind i
kommunens lokalområder.


Det vil jeg ikke være med til.


Jeg vil have at man lytter til borgerne og erhvervslivet i de enkelte lokalsamfund.
Derudover vil jeg have at der udarbejdes helhedsplaner for vores lokalsamfund inden man
igangsætter nye lokalplaner.


Ældreområdet:
Vores ældre område, har været en lang lappeløsning, siden man hjemtog plejeområdet.
Jeg vil have vi løser plejeområdet fra bunden. Hvad gør at vi har et stort sygefravær på vores
plejeområde?


Vi skal have en værdig ældrepleje, hvor den ældre, selv kan vælge til og fra. Derudover
ønsker jeg at vi får flere friplejehjem i kommunen.


Erhvervslivet:
Vi skal have tiltrukket nye virksomheder og arbejdspladser til kommunen. Ikke afvikle dem.


Jeg vil derfor have, at det nye byråd lægger en langsigtede erhvervsplan for Gribskov.


En plan som indeholder klare mål og tidsfrister, så det ikke bliver til tom snak.


En plan som målrettet, skal arbejde med at forbedre kommunens service niveau og sikre, at
Gribskov bliver en attraktiv kommune, for både nye og eksisterende virksomheder.


Jeg håber at vi i de kommende byråd kan sætte borgerne i centrum og sørge for at
kommunen er til for borgerne og ikke omvendt.