Kim Hinrich
Øget gældssætning og ejendomsbeskatning

Øget gældssætning og ejendomsbeskatning i Gribskov

27. august 2021

Der er ingen tvivl om, at det budgetforslag som blev fremlagt i går, den 26. august 2021, bærer præg
af at vi står foran et valg til november.


Likviditeten er under pres i Gribskov kommune, og bliver ene og alene holdt op af ny gældssætning,
samt af øget ejendomsbeskatning i forbindelse med de nye ejendomsvurderinger.


Yderligere gældssætning af kommunen vil alene i 2022 beløbe sig til næsten 70,0 mil. Kr., eller ca.
1.800 kr. pr. borger fra 0-100 år.


Det vil ligeledes øge presset på økonomien i årene fremover, til betaling af renter og afdrag.


Derudover er forventningerne til de nye ejendomsvurderinger, at Gribskov samlet set vil opleve
højere ejendomsværdier.


Det betyder at man alene i 2022, har budgetteret med 14,0 millioner mere i grundskyldsindtægter,
og man forventer hele 38,0 millioner kr. mere i 2025.


Dette skyldes naturligvis den meget høje grundsskyldspromille som vi har i Gribskov.


Dette er en ”gratis” merindtægt som kommunen får, og en yderligere beskatning af kommunens
borgere.


Det skal samlet få likviditeten i kommunen over de magiske 100 mill. kr.


I Nye Borgerlige mener vi, at pengene har det bedst i borgernes lommer. Vi vil have nedsat
grundskyldspromillen tilsvarende, så indtægterne i forbindelse med grundskyld i første omgang
forbliver neutral.


Da folketinget i sin tid besluttede, at indfører et nyt ejendomsvurderingssystem, så var det for at
skabe et mere retfærdigt system og det skulle ikke give flere penge i kassen.


Er det så retfærdigt at Gribskov kommune så ”udnytter” denne chance til at få øget
skatteindtægterne i kommunen?


Det syntes vi ikke i Nye Borgerlige!


Vi vil ikke være med til at øge skatterne for borgerne i kommunen.


Kim Hinrich
Spidskandidat – Nye Borgerlige i Gribskov