Kim Hinrich
Frihed til at vælge

7. oktober 2021

Det bør være en menneskeret frit at kunne vælge mellem private og offentlige institutioner, skoler, hjemmeplejer og plejehjem.


Jeg vil give borgerne i Gribskov friheden til, og trygheden ved, selv at kunne træffe så vigtige beslutninger for dem selv og deres familier.


Når pengene følger borgerne, og ikke omvendt, kan det gøres uden merudgift til kommunen og uden egen betaling.


Det er vores liv. Vi kender os selv og vores familier bedst, så selvfølgelig skal vi ikke dikteres, men vi skal selv bestemme.

Kommunen skal bestemme mindre, så vi borgere kan bestemme mere.


Derfor er det vigtigt, at kommunen sikrer at der er et varieret tilbud indenfor de forskellige områder.


Udover at give borgerne større valgmuligheder, så vil det også øge konkurrencen indenfor de forskelige tilbud. Det er også til gavn for borgerne, for hvem vil ikke have mulighed for at vælge det bedste tilbud?


Fokus i den kommende byrådsperiode, bør derfor være en mærkbar indsats på den borgernære velfærd.


Væk med bureaukrati, projektmagere, frås og spild.


Så kan vi selv bestemme mere.


Kim Hinrich

Spidskandidat for Nye borgerlige i Gribskov