Kim Hinrich
Budgetaftale 2021-24

Budgetaftale 2021-24

11. oktober 2020

Ugen op til skolernes efterårsferie, har været en trist uge for børnefamilierne i Gribskov kommune.


På byrådsmødet i tirsdags besluttede et flertal, at hæve taksterne på området. Blandt andet indstillede
flertallet til at en dagpleje plads skal stige med 700 kr. om måned, en stigning på ikke mindre end 25 %.


Samtidig hæver man taksterne for vuggestuer og børnehave pladser med ca. 2.500 kr. årligt.


I kølvandet på disse stigninger skulle man tro det vil give bedre pasning, men samtidig besluttet et flertal at
dagtilbuddene skal finde besparelser for 1,2 mill. kr. i 2021.


Disse beslutninger gør efter vor mening Gribskov kommune til en mindre børnevenlig kommune. Det lover
desværre ikke godt for fremtidig tilflytning af børnefamilier til kommunen.


I Nye Borgelige mener vi, at en fordyrelse af børnepasning, sammenholdt med at Gribskov kommune er en
pendlerkommune ikke hænger sammen.


Ligeledes fortsættes besparelsen på den almene folkeskole i 2021.


Sidst men ikke mindst, så diskuterede byrådet Gribskov kommunes låntagning, som med renter og afdrag i
dag svarer til en skatteprocent på ca. 0,8%.


Det mener vi i Nye Borgerlige er for højt, da vi mener man skal sætte tæring efter næring.


Vi mener at man i stedet for øget låntagning og takststigninger, skal kigge på udgifterne til den centrale
ledelse og administration.


Her ligger Gribskov højt i forhold til de øvrige kommuner i vores nærområde. Vi mener derfor at man skal
sætte en grænse for låntagning som svarer til en skatteprocent på max. 0,5 %, samt på sigt søge hen mod
en gældfri kommune.


I budgettet for 2021 er der hensat over 60 millioner kr. til renter og afdrag, og det er ovenikøbet med den
nuværende lave rente som vi oplever i Danmark.


Desværre er Nye Borgerlige i dag ikke repræsenteret i Gribskov byråd, for ellers havde vi også stemt imod
denne familiefjendske budgetaftale.


Hilsen
Kim Hinrich
Spidskandidat ved KV21 for Nye Borgerlige i Gribskov.