Kim Hinrich
Borgerinddragelsen halter i Gribskov

Borgerinddragelsen halter i Gribskov

23. august 2021

Endnu engang må vi erkende, at borgerinddragelsen halter i det nuværende byråd i Gribskov. Senest blev det tydeligt på borgermødet i Dronningmølle i går 22. august 2021.

 

Her vil bygherre, med godkendelse fra flertallet i byrådet, bygge et 4 etagers højt hotel lige op til et fredet område. En uskøn kolos, der samtidig formår at give massive indkigsgener for alle omkringboende naboer.

 

Sagen startede helt tilbage i august 2019, hvor politikerne i udvalget for Udvikling, By og Land (UBL), gav forvaltningen grønt lys til administrativt, at igangsætte forarbejdet til udarbejdelse af en ny lokalplan med henblik på at bygge et hotel.

 

Tankevækkende er det så, at der i den eksisterende kommuneplan for Gribskov, netop stod at der ikke måtte bygges hotel på området. Det er så efterfølgende blevet fjernet i den nye kommuneplan 2021-33.
En simpel, men fordækt, fjernelse af ”ikke” i en gældende kommuneplan, en ophævelse af campingregulativet, og borgernes bolværk mod ødelæggelse af området, er bekvemt fjernet.

 

Et år efter i august 2020, beslutter et flertal i UBL, at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan for et 4 etagers hotel.

Hvor er borgerinddragelsen henne?

 

Først den 16. april 2021 bliver borgerne hørt i forbindelse med lokalplanen. Her får de så kun 4 ugers høringsperiode, mod normalt 8 uger. Det var ikke helt meningen, at borgerne skulle nå at give rettidig indsigelser. Borgerne ville det lidt anderledes, og 30+ indsigelser blev indgivet.

 

Ingen borgere i Gribskov kan tilsyneladende have tillid til, at der ikke fifles med lokalplaner, og hvor er borgerinddragelsen henne?
Den er ikke-eksisterende, hvilket er dobbelt-problematisk når borgerne beviseligt ikke kan have tillid til at politikerne varetager borgernes interesserer.

 

På mødet i går meddelte borgmesteren, efter utallige klager, at den nuværende nye lokalplan er kasseret. Han erkendte også at der ikke har været en ”køn” sagsbehandling i denne sag.
Men borgmesteren sagde også, at der kommer en ny lokalplan, hvor man kapper 1 etage af kolossen, og forsøger at få den igennem efter kommunalvalget til november 2021.
Det er helt igennem en uacceptabel og politisk manøvren, hvor man taler borgenes efter munden, forsøger at overleve et kommunalvalg, og så efterfølgende bare fortsætter hvor man slap.
Det må stoppes, og borgerne har muligheden for at stemme forandring til byrådet den 16. november 2021.

 

Mindre stat – mere menneske er en af de grundsætninger Nye Borgerlige forsøger at føre ud i livet. Det er os ubegribeligt, hvor langt fra dette vi er kommet i Danmark, og i uhyggelig grad også i Gribskov.
Ca. 60 velforberedte borgere i Dronningmølle mødte frem til borgermødet. Alle have dyb indsigt i både den overordnede problematik omkring hvem og hvad Dronningmølle er og skal være – helhedsplanen.
Alle havde også styr på det elendige politiske og administrative håndværk, der dannede grundlag for den håbløse beslutning om overhovedet at overveje et dominans-byggeri i et skønt og harmonisk område.

 

Nærdemokratiet formåede i går at råbe vagt i gevær, og kræve indflydelse på hvorledes vi bedst udvikler og værner om vort nærområde. Svaret er, også for Nye Borgerlige, en helhedsplan skabt nedefra af byens borgere og erhvervsliv, der skal udmønte sig, hvorledes byen og området skal gives videre til næste generation, altid i samme eller bedre stand end vi modtog det.

Når Nye Borgerlige kommer i byrådet, skal vi gøre alt for at det fjernede ”ikke” fra kommuneplanen omkring hotelbyggeri, kommer tilbage igen. Den nuværende kommuneplan er god og gennemtænkt, og den skal borgerne kunne stole på ikke bliver ændret når de vender ryggen til.


Men det er ikke kun et hotelbyggeri i Dronningmølle, der er gået galt.

 

Det samme sket også i Ramløse i starten af 2021, hvor man i kommuneplanen 2021-33, lagde op til en massiv udbyggelse af Ramløse by med op til 40% udbyggelse af byen, med etagebyggeri i 2 ½ etage m.m.

 

Her var der heller ikke nogen borgerinddragelse inden man brugte masser af tid og penge i forvaltningen på at udarbejde forslag fra en bygherre, og inddrage det i kommuneplanen.

Hvor var borgerinddragelsen her?

 

I Nye Borgerlige mener vi at borgerinddragelse bør have topprioritet, da politikerne og forvaltningen er til for borgerne og ikke omvendt – dette er også en af mine mærkesager.

 

Vi vil have at politikerne og forvaltningen i langt højere grad tvinges til at lytte til borgerne. Det skal være reglen, ikke undtagelsen, at vigtige sager forventningsafstemmes med den lokale befolkning før man spilder krudt og kugler på luftige planer. Det er ikke at være imod udvikling. Det er at sikre, at udvikling ikke bliver til afvikling.

 

I Nye Borgerlige er vi absolut erhvervsvenlige, men ethvert erhverv kræver kendte rammer for hvad et nærområde ønsker. Det skal helhedsplaner medvirke til at skabe. De folkevalgte kan også fra helhedsplaner levere bedre politisk håndværk til gavn for alle, inklusive dem selv. Vi tror på det næste byråd, forhåbentligt i et bredt samarbejde, kan genindføre en borgervenlig tilgang til beslutningsprocesserne.

 

Kim Hinrich
Spidskandidat for Nye Borgerlige i Gribskov