Kim Hinrich
Bedre vilkår for vores børn og unge i Gribskov

Bedre vilkår for vores børn og unge i Gribskov

4. november 2021

Bedre vilkår for vores børn og unge i Gribskov


Vores børn er vores fremtid, og de skal have den nødvendige støtte til deres trivsel, og ikke begrænses i at kunne udvikle deres fulde potentiale. Forældrene kender deres børn bedst, så de skal inddrages meget mere, og gives større frihed til at vælge hvad der er bedst for deres børn.


Vi har en overordnet skolelov, så derfor er det unødvendigt at kommunen blander sig så meget som den gør i dag.   

Jeg vil give skoleledelsen og forældrene, ud fra børnenes behov, lov til selv at tilpasse den enkelte skole så den passer bedst til lokalområdet.


Vi skal vise at vi har tillid til lærernes faglighed, og give dem mere frihed, så de kan bruge deres ressourcer fuldt ud, så vores børn kan få det mest optimale udbytte.


Børnene skal kunne komme sikkert til og fra skole, så derfor skal vi undersøge skolevejenes trafiksikkerhed.  


Vi skal have tiltrukket flere ungdomsuddannelser til Gribskov, eksempelvis HTX og erhvervsfaglige uddannelser, og vi skal have flere ungdomsboliger, så vores unge ikke skal bruge timevis på at pendle.